QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Với mọi đơn hàng, chúng tôi đều xử lý theo một quy trình làm việc giống nhau. Trước khi kí hợp đồng, chúng tôi sẽ tư vấn kĩ lưỡng cho khách hàng để kiểm xem năng lực của chúng tôi có đáp ứng nhu cầu khách hàng không. Tiếp tới chúng tôi triển khai hợp đồng theo yêu cầu và bàn giao khách hàng.

CÁC VĂN BẢN

[pods name=”document” limit=”10″ ]

{@name}

Đơn hàng mẫu của Traco

Tải tài liệu

[/pods]